Zkušební laboratoř

denně provádí zkoušky našich produktů dle zkušebních protolů ke zjištění následujících parametrů:
  • Frikční vlastnosti ( Koeficient tření a Opotřebení )
  • Mechanické vlastnosti ( Pevnost v tahu a v tlaku )
  • Fyzicko-Chemické vlastnosti ( Hustota a Tvrdost)
  • Test exploze

Technická laboratoř

je vybavena pokročilým geometrickým měřícím systémem schopným měřit jakékoliv speciální součásti dodané našimi klienty.

Máme rozsáhlou databázi s výkresy vrtaných spojkových lamel a různých druhů průmyslových brzd, vyrobených podle mezinárodních norem.

Výrobní zařízení

používané k provedení různých výrobních operací, splňuje vysoké nároky na přesnost. Toto umožňuje zaručit maximální přesnost a vysoký standard výrobků.
Materiály
název aplikace typ p [kg/dm3] HSD Rm [MPa] Rt10% [MPa] Rt [MPa] μ w [mm3/kWh] t [ºC] t.s. b.s.
G95 auto tkaný 1,8-1,9 70-80 - - 0,45 50-80 <250
G98 auto. tkaný 1,85-1,95 75-85 - - 0,4 50-80 <260
VH-03 auto. tkaný 1,8-1,9 85-95 - - 0,4 35-45 <310
HDS-57 auto. tkaný 1,7-1,8 75-80 - - 0,45 35-55 <270
V2000 prům. tkaný 1,9-2,0 72-82 - - 0,45 56-76 <308
SA-92 prům. lisovaný 1,78-1,88 85-90 13,23 96 171 0,40 50-70 <300
SA80/0.5 prům. lisovaný 1,75-1,85 81-89 8,84 27 102,65 0,5 210-250 <336
SA80/M prům. lisovaný 1,80-1,87 80-85 11,97 58 109,5 0,45 45-85 <320
SA80/10 prům. lisovaný 1,80-1,90 76-84 10,78 76 103,25 0,45 50-70 <320
SA80/20 prům. lisovaný 1,80-1,90 75-80 16,45 83 100,5 0,35 34-54 <285
FAG-M prům. lisovaný 1,80-1,90 85-90 11,26 111 159,5 0,45 40-64 320
FAG-TW prům. lisovaný 1,85-1,95 85-90 13,66 103 128,5 0,45 35-45 325
NT-DV prům. lisovaný 1,85-1,95 88-92 23,08 130 219,5 0,4 50-75 290
GHFM prům. lisovaný 1,67-1,77 50-60 2,90 13 190 0,5 45-70 <304
TOP05 prům. lisovaný 1,66-1,77 45-50 - - 0,5 60-70 <325
SA-FF prům. lisovaný 1,75-1,85 84-90 14,76 41 175 0,5 70-110 <320
SFD prům. lisovaný 1,69-1,79 85-90 18,56 23 127,5 0,4 90 <240
CR2M prům. lisovaný 1,8-2,2 87-90 13,00 103 128 0,38 35-40 <355
DD01 prům. lisovaný 1,80-1,85 80-85 - - 0,45 85 -
LOCO 4 prům. lisovaný 1,89 73-76 - - 0,18 20-23 -
MM prům. tkaný 1,60-1,70 86-93 47,52 0 410 0,5 86-110 -
MM-KMEX prům. tkaný 1,40-1,50 90-94 115 73 516,5 0,3 - -
SF001 prům/auto lisovaný 1,38-1,42 80-85 27,50 30 360 0,55 20-25 <410
SF-BU prům/auto lisovaný 1,15-1,25 85-90 27,5 30 360 0,50 40-50 <410
SF-TC prům/auto lisovaný 1,21-1,31 78-85 35,78 251,7 0,3 50 -
SWR-C prům. tkaný 1,08 60-70 28,00 42 0,55 - -
AF-21 prům. lisovaný 1,85-1,95 60-75 - - 0,45 - -
SMR prům. lisovaný 6 - - - -
SWR prům. tkaný 24,13 - 0,566 189 -
Legenda
p [kg/dm3] hustota
HSD tvrdost D - Shore
Rm [MPa] mez pevnosti v tahu
Rt10% [MPa] tlak při deformaci 10%
Rt [MPa] mez pevnosti v tlaku
μ koeficient tření
w [mm3/kWh] objemové opotřebení v důsledku tření
t [ºC] teplota
t.s. technická specifikace
b.s. bezpečnostní specifikace